Czy żona dłużnika to też dłużnik?

Niekoniecznie, bo to zależy. Omówmy możliwości na przykładzie umowy pożyczki.

Jeżeli w umowie pożyczki podpisali się jako pożyczkobiorca zarówno mąż jak i żona, to oczywiście oboje są dłużnikami, solidarnie. Wtedy możesz egzekwować zarówno z ich majątków odrębnych – osobistych (np. z wynagrodzenia za pracę), jak też z majątku wspólnego (np. wspólne mieszkanie) jako ze wspólności małżeńskiej – ustawowej.

Jeżeli natomiast jako pożyczkobiorca w umowie figuruje tylko jedno z nich a więc na przykład mąż a żona tylko wyraziła na umowie pożyczki zgodę na jej zaciągnięcie przez męża, ale nie jest w niej wskazana jako pożyczkobiorca solidarny, to możesz egzekwować z majątku osobistego – odrębnego współmałżonka – dłużnika czyli jej męża ale nie z jej majątku osobistego. Możesz też jednak w takiej sytuacji egzekwować z ich majątku wspólnego.

I trzecia opcja, to wtedy gdy żona nie figuruje w umowie pożyczki (ani w odrębnym piśmie) ani jako pożyczkobiorca solidarny ani jako osoba – współmałżonek który wyraził zgodę na zaciągnięcie pożyczki przez męża. Wówczas możesz egzekwować dług tylko z majątku osobistego jej męża co oznacza, że nie możesz prowadzić egzekucji ze wspólnej nieruchomości. O.K., komornik może zająć ich wspólną nieruchomość na Twój wniosek, ale nie będzie można prowadzić z niej egzekucji. Musi taką nieruchomość prędzej lub później zwolnić.

Jeżeli jednak egzekucja przeciwko dłużnikowi – mężowi zostanie umorzona z powodu bezskuteczności, to jako wierzyciel będziesz mógł doprowadzić do przymusowego podziału majątku, co tyczy się także nieruchomości. W takiej sytuacji w wyniku dokonanego podziału dłużnik będzie już miał majątek osobisty i z tego majątku komornik będzie mógł prowadzić egzekucję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *