Sąd wydał wyrok zaoczny dla wierzyciela, co dalej?

Pytanie: Dostałam wyrok zaoczny z Sądu że sąd zasądza od pozwanej kwotę 10 tys. Co powinnam teraz zrobić z tym wyrokiem?gdzie się udać aby zacząć egzekwować wyrok sądu?

Porada: Dla nazwijmy bezpieczeństwa, może Pani czekać na uprawomocnienie się; zatelefonować do sądu powiedzmy że za cztery tygodnie i zapytać, czy wyrok jest prawomocny, bo pozwany na podstawie art. 344 § 1 Kodeksu cywilnego ma prawo wnieść sprzeciw od wyroku zaocznego w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku.

Jednakże wyrokowi zaoczny uwzględniającemu powództwo sąd nadaje klauzulę natychmiastowej wykonalności wobec czego od razu, nie czekając na uprawomocnienie się tegoż, może Pani wnieść do komornika o egzekucję. Chociaż wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie apelacji sądu, to jednak sugeruję wybrać komornika w mieście (dzielnicy) dłużnika. Przy wyborze komornika może pani zasugerować się opiniami w serwisie komornicy-opinie.pl i brać pod uwagę nie tylko opinię wierzycieli egzekwujących ale także a może i przede wszystkim, opinie dłużników. Im bardziej nieprzychylna opinia ze strony dłużnika i im więcej takich opinii, tym prawdopodobnie skuteczniejszy komornik.

Napisałem, że dla bezpieczeństwa można poczekać, gdyż nie można wykluczyć iż nawet „jakimś cudem” (a „cuda” w polskich sądach zdarzają się) sąd uwzględni sprzeciw pozwanego i gdy w tym momencie już będzie Pani mieć wyegzekwowane przez komornika pieniądze, to będzie je musiała Pani zwrócić dłużnikowi i to Pani poniesie koszty egzekucji. Ponadto, gdyby dłużnik poniósł z tego tytułu dodatkowe straty, będzie mógł skutecznie pozwać Panią o ich wyrównanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *