Urząd Skarbowy przekazał komornikowi całą nadpłatę podatku dłużnika a dług jest o wiele mniejszy i komornik nie zwraca nadwyżki.

Pytanie: Piszę z pytaniem mam komornika któremu jestem dłużna 2500 zł. w tym roku z rozliczenia podatku powinnam dostać 4300 zł.jednak zwrot nie wrócił do mnie został przekazany z us na konto komornika dlaczego kwota większa niż dług została przekazana komornikowi ? co z nadwyżką kwoty która powinna zostać mi zwrócona?

Porada: Jeżeli jest Pani pewna, że urząd skarbowy już przekazał całą nadpłatę komornikowi i jest to kwota wyższa od długu, to należy pisemnie wezwać komornika do zwrócenia Pani nadwyżki. Poza tym, winę ponosi też urząd skarbowy który przekazał komornikowi kwotę wyższa niż należna z nadpłaty Pani podatku i można, (jeżeli komornik będzie unikał zwrócenia należnych Pani pieniędzy) napisać skargę, myślę że do naczelnika Urzędu Skarbowego z żądaniem wyegzekwowania od komornika należnych Pani pieniędzy. Komornik, wysyłając do urzędu skarbowego zajęcie wierzytelności, powinien wysłać Pani odpis tegoż zajęcia. Na zajęciu jest wskazana łączna kwota którą urząd skarbowy miał przekazać komornikowi; rozumiem, że sprawdziła Pani tę kwotę (uwaga: należność podstawowa, ewentualne odsetki które każdego dnia narastają, koszty postępowania sądowego, ewentualnego zastępstwa egzekucyjnego, koszty egzekucji) i jest Pani pewna, że komornik zainkasował za dużo.

Pytająca jest pewna; odpowiedziała: Tak oczywiście po wizycie w us pani poinformowała mnie ze komornik żądał kwoty 2500 l jednak całe moje rozliczenie zostało przelane na konto komornika. moim zdaniem niesłusznie skoro zadłużenia jest 2500 zł. a nie 4300 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.